Alles over bestraten | samenwerkingsverband van stratenmakersbedrijven | landelijke dekking

Kosten per m2

Kosten bestraten per m2

De kosten voor het bestraten per m2 kunnen behoorlijk verschillen, waardoor het verstandig is om meerdere offertes aan te vragen. U krijgt dan een goed beeld van de kosten waar u rekening mee dient te houden, op basis van de werkzaamheden waar het u om gaat.

Sierbestrating of paden

De kosten per m2 hangen onder andere af van het type bestrating dat u aan wenst te laten brengen. U kunt zich voorstellen dat het voor een stratenmaker gemakkelijker is om een recht pad aan te leggen, dan te zorgen voor sierbestrating op basis van een bepaald patroon. Laat u door de stratenmaker voorlichten over de kosten voor het bestraten per m2 op basis van de diverse legpatronen. Wilt u gebruik maken van bijzondere sierbestrating? Dan vallen de kosten uiteraard hoger uit dan wanneer het u gaat om een groot terras dat weinig speciale vormen kent.

Prijzen bestrating leggen

Type steen

Daarnaast hangen de kosten voor het bestraten per m2 af van bijvoorbeeld het type steen waar u gebruik van wenst te maken. Gaat het u om een getrommelde steen, of juist om een steen zonder trommeling? Dit is van invloed op de kosten voor de stenen, waardoor dit de kosten be nvloedt op het moment dat u deze bij de stratenmaker afneemt. Daarnaast is natuursteen bijvoorbeeld duurder dan het gebruik van betonsteen (met deklaag). Wat dat betreft kunt u de kosten voor het bestraten inschatten aan de hand van het materiaal waar u in de tuin gebruik van wenst te maken.

Afschot tegels

Bestraten en voorbereiden

Tenslotte hangen de kosten voor het bestraten per m2 af van wat er dient te gebeuren. Gaat het u puur om het bestraten en is de grond hier klaar voor, of is het van belang om de grond eerst af te graven en een fundering aan te leggen? Houd in dat geval rekening met de funderingslagen, de omranding van de stenen, de dragende laag en natuurlijk de bedding om de stenen uiteindelijk de plaatsen. De kosten per m2 lopen dan een stuk verder op dan wanneer het u puur gaat om het aanbrengen van de stenen voor de bestrating.

Handleiding stratenmaker

Regionale verschillen

Uiteindelijk zijn de m2-kosten een optelsom van het uurtarief van een stratenmaker inclusief winstopslag gedeeld door het aantal vierkante meters dat hij verwacht te kunnen bestraten. Er zijn forse regionale verschillen tussen uurtarieven van stratenmakers, echter om u toch houvast te geven gaan we uit van een gemiddeld uurtarief en een gemiddelde produktie. Op basis van de hieronder weergegeven tabel moet u denken aan circa € €40,00 aan arbeidskosten inclusief 21% btw, echter exclusief materiaal. (let op: we gaan uit van 30 m2 aan werk, bij kleinere werken kunnen de m2-prijzen hoger zijn)

Indien u voor grijze tegels (30 x 30 cm) kiest, dan praten we over € 10 extra per m2 aan materiaalkosten. In totaal komt u dus op circa € 50,00 per m2 inclusief btw inclusief stenen, zand en verwerking.

Indien u voor de arbeidsintensieve gekleurde betonsteentjes kiest bent u circa € 60 per m2 kwijt excl. materiaal inclusief 21% btw en aan materiaal € 21 extra kwijt.

De kosten van de aanleg van een nieuw terras

Omschrijving

Terras van 30 m2 (5 meter x 6 meter) bestaande uit standaard grijze tegels van 30cm x 30 cm inclusief grondwerkzaamheden

Arbeidskosten:

In euro's Excl. btw

Vrijmaken/afgraven locatie (30 m2)

€ 110,00

Afvoer/verwerkingskosten grond (6 m3)

€ 250,00

Egaliseren & verdichten ondergrond

€ 75,00

Dragende laag,omranding en tegels leggen

€ 425,00

Voegen afwerken & aantrillen

€ 110

Subtotaal arbeidskosten excl.6% btw (2014)

€ 970

Materiaalkosten:

In euro's excl.btw

Zand

€ 35,00

Standaard grijze tegels 30cm x 30cm

€ 200,00

Overig

€ 30,00

Subtotaal materiaalkosten excl.21% btw

€ 265,00

Totaal arbeidskosten incl. 21% btw

€ 1.173,7

Totaal materiaalkosten incl. 21% btw

€ 321,00

TOTAAL INCL. BTW

€ 1.494,70

Gratis en vrijblijvend stratenmakeroffertes aanvragen

Wilt u weten wat het (her)bestraten van uw terras of oprit zou kosten?<br>Vraag dan gratis en vrijblijvend offertes aan<br>Alle soorten bestratingswerk<br>Inclusief of exclusief stenen of tegels<br>Met garantie<br>Landeljike dekking<br>Meerdere bestratingsbedrijven in elke regio<br>Eenvoudig prijs en kwaliteit vergelijken<br>Aanvragen is volledig gratis en verplicht u tot niets

Stratenmakers hamer